Gaming blant barn og unge

Gaming er en populær form for underholdning blant barn og unge, og det har vært mye debatt rundt dens potensielle effekter på deres utvikling og trivsel. Mens noen argumenterer for at gaming kan ha positive effekter på kognitiv utvikling og sosiale ferdigheter, har andre uttrykt bekymring for avhengighet, voldelige temaer og søvnproblemer som kan følge med overdreven gaming.
Forskning på området har vist at gaming kan ha både positive og negative effekter på barn og unges utvikling og trivsel. På den positive siden kan gaming hjelpe med å utvikle kognitive ferdigheter som oppmerksomhet, hukommelse og reaksjonstid, samt bidra til problemløsning, kreativ tenkning og samarbeidsevner. Online spill kan også gi muligheter for å møte og samarbeide med andre spillere fra hele verden, noe som kan hjelpe barn og unge med å utvikle sosiale ferdigheter og bygge relasjoner med jevnaldrende. I tillegg kan gaming gi en følelse av mestring og tilfredshet som kan hjelpe barn og unge med å regulere følelsene sine og håndtere stressende situasjoner bedre.
På den negative siden kan overdreven gaming føre til avhengighet, som kan ha en negativ effekt på akademisk ytelse, sosiale relasjoner og fysisk helse. Gaming kan også føre til søvnproblemer hvis det spilles for mye sent på kvelden eller om natten, noe som kan påvirke konsentrasjonen og ytelsen neste dag. Mange bekymrer seg om økt voldelig atferd og aggresjon, men nyere forskning motbeviser dette og viser at det heller er andre faktorer enn spill som påvirker.
Som med de fleste ting i livet, er det viktig å finne en balanse mellom gaming og andre aktiviteter. Foreldre og lærere bør følge med på hvor mye tid barn og unge bruker på spilling og være oppmerksom på potensielle negative effekter. Å sette grenser og oppmuntre til variasjon i aktiviteter kan hjelpe med å sikre at spilling ikke tar overhånd. Det er også viktig å velge spill som er passende for aldersgruppen og å sørge for at barn og unge er bevisste på online sikkerhet og personvern.
Diskusjon og samarbeid mellom foreldre, lærere og barn kan hjelpe med å skape en sunn og balansert tilnærming til gaming. Ved å forstå både de positive og negative effektene av gaming, kan vi hjelpe barn og unge med å utvikle seg på en sunn måte og sikre at gaming forblir en positiv og morsom form for underholdning.

Kilder:
https://www.psykologkontakten.no/post/gaming-og-aggresjon
https://no.ephesossoftware.com/articles/gaming/science-proves-that-playing-video-games-reduces-your-...
Ferguson, C. J. (2015). Do angry birds make for angry children? A meta-analysis of video game influences on children's and adolescents' aggression, mental health, prosocial behavior, and academic performance. Perspectives on Psychological Science, 10(5), 646-666.
Green, C. S., & Bavelier, D. (2012). Learning, attentional control, and action video games. Current Biology, 22(6), R197-R206.
Shoshani, A., Braverman, S., & Meirow, G. (2021). Video games and close relations: Attachment and empathy as predictors of children's and adolescents' video game social play and socio-emotional functioning. Computers in Human behavior, 114, 106578.
Halbrook, Y. J., O’Donnell, A. T., & Msetfi, R. M. (2019). When and how video games can be good: A review of the positive effects of video games on well-being. Perspectives on Psychological Science, 14(6), 1096-1104.