NETTVETT

Skjermtid

I dagens samfunn bruker de fleste barn og unge mye tid på skjerm. Skjermtid kan defineres som tiden som blir brukt på digitale enheter som mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett og TV. Det er økende grad av bekymring om hva som er for mye skjermtid blant foreldre. Det er ingen tvil om at skjermtid kan påvirke barn både positivt og negativt, og det er viktig å finne en balanse som gjør at barn kan få mest mulig ut av teknologien samtidig som de ikke blir skadet av den.

Skjermers påvirkning på barn og ungdom: En nødvendig debatt, men ikke på bekostning av det vesentlige, ifølge forsker

I en verden preget av rask teknologisk utvikling og digitalt dominerte liv, har spørsmålet om hvordan skjermer påvirker barn og unges oppvekst blitt en sentral debatt. Den digitale revolusjonen har ført med seg både undring og bekymring rundt potensielle konsekvenser. Imidlertid advarer en ledende forsker om at denne krangelen kan skjule en dypere utfordring: Hvordan sikre at ingen går glipp av de mulighetene den digitale verdenen kan tilby?

Les mer

Veiledning til skjermbruk

I en tid der digital teknologi er en integrert del av våre liv, er det viktig å gi barn en god start på deres digitale reise. Veiledning og felles opplevelser sammen med voksne kan være avgjørende for å skape et balansert forhold til skjermbruk og gi dem viktige verktøy for å gjenkjenne farlige situasjoner og dårlig atferd på lik linje som i den fysiske verdenen. Nyere studier gir viktig informasjon om unge og skjermtid hvor det viser seg at i ukedagene kunne ungdommene være noen timer på ulike skjermer i løpet av dagen uten at det gikk utover hvor godt de hadde det psykisk.

Les mer

Styr barnas skjermtid med Smart Teknologi

Å balansere skjermtid for barna dine er viktig for deres helse og velvære. Med smart teknologi som Google Mesh/Home kan du enkelt administrere og kontrollere internett tilgangen til enhetene deres.

Les mer