Skjermtid

Å utvikle digitale ferdigheter tidlig kan hjelpe barna til å være bedre forberedt på voksenlivet og unngå digitalt klasseskille.

Read more
Gaming blant barn og unge

Mens noen argumenterer for at gaming kan ha positive effekter på kognitiv utvikling og sosiale ferdigheter, har andre uttrykt bekymring for avhengighet, voldelige temaer og søvnproblemer som kan følge med overdreven gaming.

Read more